Photo 2 - Desire - Landen+Krantz.jpg

Projekt: Unrestrained

Plats: Malmö

Beställare: Desire Exhibition

Kategori: Utställning

År: 2018

Storlek: 1 m2

Team: Martynas Sinkevičius,

Åsa Krantz, Lotta Landén

Landen+Krantz arkitekter upplever att vår bransch är i förändring. Mer än någonsin fungerar arkitektur och design som verktyg för att kombinera och koordinera ny vetenskap och nya kunskapsfält. På olika nivåer – samhälleliga, ekonomiska och tekniska är det vår utmaning att åstadkomma förändring och utveckling. När vår värld är i ständig rörelse krävs anpassningsförmåga och flexibilitet i användning eller fysisk form för både strukturer, människor, rum och objekt.

Photo 3 - Desire - Landen+Krantz.jpg

Med en kub av trä vill vi representera enkelhet, ordning och rationalitet. Kuben är indelad i mindre delar enligt ett modulsystem som inbjuder åskådaren till att bli delaktig och interagera.
Öppna den! Utforska den! Kanske hittar du något oväntat?

Photo 4 - Desire - Landen+Krantz.jpg
DSC_0161.jpg

Kanske upptäcker du att det bara finns en fin linje mellan statiskt och dynamiskt, ett ögonblick mellan natt och dag, en skiva glas mellan tyglat och vilt.

diagrams-01.jpg
diagrams-01.jpg