Projekt: Unrestrained

Plats: Malmö

Beställare: Desire Exhibition

Kategori: Utställning

År: 2018

Storlek: 1 m2

Team: Martynas Sinkevičius,

Åsa Krantz, Lotta Landén

Landen+Krantz arkitekter upplever att vår bransch är i förändring. Mer än någonsin fungerar arkitektur och design som verktyg för att kombinera och koordinera ny vetenskap och nya kunskapsfält. På olika nivåer – samhälleliga, ekonomiska och tekniska är det vår utmaning att åstadkomma förändring och utveckling. När vår värld är i ständig rörelse krävs anpassningsförmåga och flexibilitet i användning eller fysisk form för både strukturer, människor, rum och objekt.

Med en kub av trä vill vi representera enkelhet, ordning och rationalitet. Kuben är indelad i mindre delar enligt ett modulsystem som inbjuder åskådaren till att bli delaktig och interagera.
Öppna den! Utforska den! Kanske hittar du något oväntat?

Kanske upptäcker du att det bara finns en fin linje mellan statiskt och dynamiskt, ett ögonblick mellan natt och dag, en skiva glas mellan tyglat och vilt.