Projekt: Skolan 2

Plats: Karlskrona

Beställare: AB Karlskronahem

Kategori: Bostäder

År: 2018 - 2019

Storlek: 100+ lägenheter

Utfört i samarbete med

Lewisjonsson Arkitektkontor AB

Team: Joanna Lewis-Jonsson, Martynas Sinkevičius

Vårt uppdrag med Kv Skolan 2

är att förtäta ett befintligt bostadsområde genom att ersätta äldre skolbyggnader med nyproducerade hyresrätter.

 

Platsen som tidigare gav plats för skolbarnens rastlek lever i förslaget kvar som en stor öppen samlingsplats, en tillgång för boende både i och kring området.

 

Lägenheterna har generösa balkonger som vänder sig mot innergården.

Bostäderna varierar i storlek mellan 1-5 rok och präglas av rena linjer samt generös takhöjd.

 

Vi har strävat efter en effektiv ytanvändning så att hyresgästerna ska få så bra värde som möjligt för sin månadshyra.

areal visual fin lr.jpg
section sketch.png