Projekt: Skolan 2

Plats: Karlskrona

Beställare: AB Karlskronahem

Kategori: Bostäder

År: 2018 - 2019

Storlek: 100+ lägenheter

Utfört i samarbete med

Lewisjonsson Arkitektkontor AB

Team: Joanna Lewis-Jonsson, Martynas Sinkevičius

Vårt uppdrag med Kv Skolan 2

är att förtäta ett befintligt bostadsområde genom att ersätta äldre skolbyggnader med nyproducerade hyresrätter.

 

Platsen som tidigare gav plats för skolbarnens rastlek lever i förslaget kvar som en stor öppen samlingsplats, en tillgång för boende både i och kring området.

 

Lägenheterna har generösa balkonger som vänder sig mot innergården.

Bostäderna varierar i storlek mellan 1-5 rok och präglas av rena linjer samt generös takhöjd.

 

Vi har strävat efter en effektiv ytanvändning så att hyresgästerna ska få så bra värde som möjligt för sin månadshyra.