Projekt: Öllövsstrand

Plats: Öllövsstrand

Beställare: Privat

Kategori: Ombyggnad

År: 2015-2017

Storlek: 210 m2

Team: Lotta Landén, Åsa Krantz

Ombyggnad av privat villa och  nybyggnad av gästhus i Öllövstrand.