Projekt: Kraftringen

Plats: Lund

Beställare: Kraftringen Energi

Kategori: Kontor, Ombyggnad, Inredning

År: 2017-2018

Storlek: 4 000 m2

Omfattning: Inredningskoncept,

fast och lös inredning

Team: Lotta Landén, Åsa Krantz,  Marie Robertsson, Anja Nustad, Martynas Sinkevičius, Clara Sjödin

Foto: Åke E: son Lindman

Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. De levererar lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare..

Huvudkontoret på Råbyvägen i Lund  har genomgått en invändig renovering under 2018  för att anpassas till ett aktivitetsbaserat arbetssätt vilket innebär öppna ytor för kontorslandskap. 

Byggnaden är uppförd 2008 och har två våningsplan där det tidigare var cellkontor, ett källarplan samt ett installationsplan, totalt ca 4 000 m2.

Horisont arkitekter har varit husarkitekter och Landén + Krantz har stått för inredningskoncept, fast och lös inredning.

Målsättningen har varit att skapa en inspirerande och funktionell arbetsplats med ambitioner om att huset skall  utstråla tankar runt framtidens energi.

Ett centralt torg i mitten av lokalen är den naturliga mötesplatsen. Kontoret är indelat i olika zoner - sol, jord vind och vatten.