Projekt: Gerdahallen

Klient: Gerdahallen

Typ: Interiör

Plats: Lund

År: 2018

Storlek: xxx m2

Etapp: Bygglov

Team: Anja Nustad, Åsa Krantz

180705 Gerdahallen skiss-1.jpg
180705 Gerdahallen skiss-5.jpg

Projektet omfattar nytt bjälklag som skapar ny gymyta och aktivitetssal på plan 1 och 2,  

ombyggnad av omklädningsrum samt ny nattentré, ny takkupa och fönsterparti i fasad mot Helgonavägen.

Om- och påbyggnad av tränings och friskvårdsanläggningen Gerdahallen i Lund.

180705 Gerdahallen skiss-2.jpg

Ändring av trapp-/vänthall skapar bättre rörelse mellan de två planen och de nya salarna.