_OLE5622.jpg

Projekt: Din Veterinär

Plats: Helsingborg

Beställare: Smådjurskliniken Din veterinär

Kategori: Ny- och ombyggnad, inredning

År: 2010-2016

Storlek: 1 050 m2

Team: Lotta Landén, Åsa Krantz,

Marie Robertsson

Veterinärkliniken har med utgångspunkt från en befintlig byggnad byggts ut i 3 etapper.

Etapp 1,2010 

Om- och tillbyggnad av entréhall ca 300 m2

Etapp 2, 2012

Nybyggnad av infektions-

avdelning, stallar, CT-rum samt personalomklädningsrum samt ombyggnad av befintliga delar, tot ca 400 m2

.

.

DIN VET CLN.jpg

Etapp 3 2015

Omfattade om- och tillbyggnad av nya operationssalar, sjukgymnastikavdelning och personalrum,

ca 370 m2.

 

Fotograf: Ole Jais Nielsen

_OLE5613.jpg
IMG_0091 r.jpg
P1010336 b.jpg