A-40-3-3 clean-01.jpg
A-40-3-2 clean-01.jpg
barken 1.jpg

Projekt: Barken

Plats: Karlskrona

Beställare: AB Karlskronahem

Kategori: Bostäder

År: 2017 - 2019

Storlek: 75 lägenheter

Utfört i samarbete med

Lewisjonsson Arkitektkontor AB

Team: Marie Robertsson,

Joanna Lewis-Jonsson

På centralt läge i Karlskrona förtätar vi staden med ett nytt flerbostadshus som en del i det kommunala bostadsbolagets uppdrag att producera 400 nya bostäder fram till 2020.

Den nya byggnaden placeras på en gammal bastion och inrymmer garage i bottenplan samt 75 nya lägenheter. Byggstart är planerad till 2019.

A-40-1-10 clean-01.jpg
A-40-1-11 clean-01.jpg

De citynära bostäderna har effektiva planlösningar, möjlighet att parkera cykeln utanför ytterdörren och en minuts promenadavstånd till havet. Träinfattade balkonger kontrasterar till den tuffa fasaden.

Berken Visual 3.2.jpg